PRŮKAZ PRACOVNÍKA V POTRAVINÁŘSTVÍ

Průkaz pro pracovníka v potravinářství vydává Váš praktický lékař nebo lékař závodní preventivní péče Vaší společnosti a potvrzuje v něm, že dle dostupných informací nejste nebezpečný svému okolí nakažlivou chorobou a že tedy můžete pracovat s potravinami. Povinnost jej vlastnit se vztahuje na všechny pracovníky v potravinářství – tedy ve výrobě, skladování i prodeji potravin. Jeho cena je různá podle vyšetření, která musí lékař provést – na přesnou cenu se tedy informujte v ordinaci.

 

Více: Poskytované služby - Průkaz pracovníka v potravinářství