Co potřebuji k závodní preventivní prohlídce?

k prohlídce zaměstnance tzv. závodní preventivní prohlídce je nutné přinést výpis ze zdravotní dokumentace a ranní moč a vyplněnou žádost o prohlídku

JAKÁ JE PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ CT BŘICHA?

Vyšetření CT břicha není bolestivé, je ale potřeba aplikovat do žíly tzv. kontrastní látku, která je nutná k diagnostice a ozřejmění situace v břiše. Tyto kontrastní látky mohou způsobovat alergické reakce a proto je nutná příprava na vyšetření. Podrobnosti najdete v sekci služby.

JAKÁ OČKOVÁNÍ JSOU MOŽNÁ A DOSTUPNÁ V ČESKÉ REPUBLICE A JAKÉ JSOU PODMÍNKY OČKOVÁNÍ?

Význam a úspěchy očkování jsou nezpochybnitelné. Jedině očkováním můžeme zabránit například vzniku zánětu mozku vzniklém po přisátí klíštěte a přenesením viru klíšťové encefalitidy. Problematika očkování je velice dobře zpracována na stránce vakcíny cz. Podrobnosti najdete v sekci služby.

JAKÝM ZPŮSOBEM SE MOHU DOSTAT DO LÁZNÍ A JAK JE TO S LÁZEŇSTVÍM V ČECHÁCH?

Lázeňství má v Českých zemích dlouholetou tradici. Prakticky se do lázní můžete dostat buď jako samoplátce nebo přes zdravotní pojišťovnu. Vše podstatné se dozvíte na stránkách Svazu léčebných lázní ČR. Podrobnosti najdete v sekci služby.

Je nutné, aby měli osoby, které jsou dozorem nebo zdravotníkem na dětských zotavovacích akcích ( jako jsou letní tábory, školy v přírodě, nebo jiné akce) posudek o zdravotní způsobilosti?

Ano, vedoucí dětských kolektivů ( nebo také dozor ) a zdravotníci, kteří jsou činní na akcích pro děti a mládež musí být k této činnosti zdravotně způsobilé. Podrobnosti najdete v sekci Služby.

Co to je zdravotní průkaz, kde jej mohu získat a kolik stojí?

Nejspíše máte na mysli tzv. průkaz pro pracovníka v potravinářství. Je to průkaz, který vydává Váš praktický lékař, nebo lékař závodní preventivní péče Vaší firmy a potvrzuje v něm, že dle dostupných informací nejste nebezpečný svému okolí nakažlivou chorobou a že tedy můžete pracovat s potravinami. Povinnost jej vlastnit se vztahuje na všechny pracovníky v potravinářství – tedy ve výrobě, skladování i prodeji potravin. Poplatek za vystavení potvrzení je v naší ordinaci za 350 Kč,-. Dovolil bych si též podotknout, že k vlastnění průkazu patří též pravidelná školení o hygienickém minimu, která musíte absolvovat a o kterých se dělá zápis do zdravotního průkazu – tedy Průkazu pracovníka v potravinářství. Podrobnosti najdete v sekci Služby.