Je nutné, aby měli osoby, které jsou dozorem nebo zdravotníkem na dětských zotavovacích akcích ( jako jsou letní tábory, školy v přírodě, nebo jiné akce) posudek o zdravotní způsobilosti?

Ano, vedoucí dětských kolektivů ( nebo také dozor ) a zdravotníci, kteří jsou činní na akcích pro děti a mládež musí být k této činnosti zdravotně způsobilé. Podrobnosti najdete v sekci Služby.