ODBĚRY MOČE

POSTUP ODBĚRU MOČE:

 

Ráno si omyjte zevní genitál mýdlem a důkladně omyjte vodou.
Do čisté plastové zkumavky nebo nádobky zachyťte střední proud moče (to znamená - první část moče vymočte do záchodu, další do zkumavky nebo nádobky a zbytek moče vymočte opět do záchodu)
Zkumavku nebo nádobku uzavřete a označte štítkem s vaším jménem a rokem narození.
Zkumavku nebo nádobku s močí dopravte k ošetřujícímu lékaři  stejný den během ordinačních hodin.