DEFIBRILÁTOR

Co to je?

Přístroj, kterým se podává elektrický výboj.

Defibrilace je léčebná metoda, která využívá elektrického proudu ke zvrácení fibrilace komor (zhoubné srdeční arytmie), jež by bez zásahu nevyhnutelně vedla ke smrti.
Komorová (ventrikulární) fibrilace (též míhání komor) je závažná porucha srdečního rytmu, spojená s bezvědomím a rizikem úmrtí. Spočívá v chaotické činnosti jednotlivých svalových buněk myokardu, při níž nedochází k účinné kontrakci srdce vedoucí k vypuzení krve.
Princip metody spočívá v průchodu elektrického výboje pacientovým srdečním svalem /myokardem/, který způsobí depolarizaci všech jeho vláken,(dojde k jejich synchronizaci), po níž by se měl obnovit normální rytmus.
Defibrilaci je třeba provést co nejdříve, protože s časem pravděpodobnost přežití klesá. Je-li výboj podán do 3 minut od kolapsu, je pravděpodobnost přežití asi 75 %!


Důvody podání elektrického výboje v ambulanci  

Komorová (ventrikulární) fibrilace (též míhání komor) může být způsobena ischemickou chorobou srdeční, úrazem elektrickým proudem, poruchami vnitřního prostředí (zejména koncentrace draslíku) a dalšími příčinami.

Podobný princip se využívá i pro léčbu jiných závažných arytmií – komorové (ventrikulární) tachykardie nebo komorového flutteru (kmitání komor). Zde se však nepoužívá pojem defibrilace, nýbrž elektrická kardioverze.


Průběh zásahu

Pokud pacient nedýchá, nemá hmatný puls a je v bezvědomí zahajujeme kardiopulmonální resuscitaci.
Cílem je obnovit základní životní funkce, nebo alespoň zpomalit odumírání mozkových buněk.
Defibrilace se provádí nepřímo (elektrodami přiloženými na povrch hrudníku).
Během podávání výboje se pacienta nesmí nikdo dotýkat vzhledem k riziku úrazu elektrickým proudem.

Zachránce nalepí na pacientův hrudník elektrody, přístroj zanalyzuje jeho rytmus a doporučí, popřípadě nedoporučí podání výboje.