OTOSKOP


Co je otoskop?

Pomocí otoskopu lékař vyšetřuje zevní část ucha a bubínek. Bubínek je vazivová blána, která odděluje zevní ucho tvořené chrupavčitým boltcem a zevním zvukovodem od ucha středního, ve kterém se nacházejí sluchové kůstky – kladívko, kovadlinka a třmínek.


Důvody k vyšetření

bolest v uchu a blízkosti ucha
poruchy sluchu – nedoslýchavost
ušní šelesty


Průběh vyšetření

Vyšetření se provádí vsedě. K vyšetření je nutno vyrovnat esovité zakřivení zevního zvukovodu. Lékař to provede odtáhnutím dozadu a vzhůru a vyšetřetřované prostory prohlédne.