PULSNÍ OXYMETR


Co to je ?

Pulsní oxymetr je malý přenosný přístroj pro měření 1/ tepové frekvence a 2/ nasycení krve kyslíkem.

1/ teptová frekvence neboli puls, tep

Vzniká kolísáním obsahu krve v tepnách vlivem srdeční činnosti. Puls je charakterizován četností(frekvencí), pravidelností, apod. Menší četnost tepů je projevem pomalejší srdeční činnosti, větší četnost tepů projevem zrychlené srdeční činnosti. Normální tepová frekvence člověka je standardně 60-90 pulsů za minutu. Tento parametr dokáže Pulsní oxymetr spolehlivě změřit.

2/ Nasycení krve kyslíkem

Při zjišťování saturace metodou pulsní oxymetrie je normální hodnota 95-98 %(nasycení krve kyslíkem).


Důvody k vyšetření

Náhlé změny zdravotního stavu pacientů, zejména při poruchách tepové frekvence(poruch srdečního rytmu) a náhlých poruchách a potížích s dýcháním(dušnost, nedostatek dechu).


Průběh vyšetření

Probíhá vložením prstu (části těla) do přístroje.