Jistě každému zaměstnavaleli je známá povinnost zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči. I zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění platný od 1.1.2009 počítá s tím, že zaměstnavatel má zajištěn tento druh zdravotní péče. Zaměstnavatel podle /paragr./ 65 na vyžádání je povinen sdělit příslušnému orgánu nemocenského pojištění a ošetřujícímu lékaři informace o zařízení zdravotní preventivní péče.

Je jasné, že zaměstnavatel, který nemá smluvně sjednán vztah se zdravotnickým zařízením, které závodní preventivní péči poskytuje, nemůže tuto, ale i jiné povinnosti související se závodní preventivní péčí, splnit. Je známo, že zdravotnických zařízení zabývajících se specializovaně činností poskytování závodní preventivní péče je málo. Závodní preventivní péči mohou poskytovat i zdravotnická zařízení primární péče / praktičtí lékaři/. Naše zdravotnické zařízení Vám může s tímto problémem pomoci v oblasti obcí okolí Dobrušky a Opočna.

Česká republika je vázána Úmluvou Mezinárodní organizace práce (MOP) č.161 o závodních zdravotních službách. Dle platné legislativy naše zdravotnické zařízení poskytuje služby pracovně lékařské péče.

Tato služba je poskytována zejména na základě smluvních vztahů se zaměstnavateli dále také pro zdravotnická zařízení zabývající se pracovně lékařskou péčí.

Důležitou činností je závodní preventivní péče:

  1. odborná poradenská činnost pro zaměstnavatele a zaměstnance,
  2. dohled nad zdravím zaměstnanců: provádění vstupních, periodických a výstupních, mimořádných a následných prohlídek zaměstnanců,
  3. spolupráce s hygienickou službou.