PROHLÍDKY VEDOUCÍCH TÁBORŮ A ZDRAVOTNÍKŮ

 Vzhledem k tomu, že se blíží letní prázdniny, bych Vás rád upozornil na skutečnost, že vedoucí dětských kolektivů(nebo také dozor) a zdravotníci, kteří jsou činní na akcích pro děti a mládež musí být zdravotně způsobilí tuto činnost vykonávat.

 

Více: Prohlídky vedouích táborů a zdravotníků