VÝKONY NEHRAZENÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

 

VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE    400 Kč
HYGIENICKÝ PRŮKAZ - ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ PRRACOVNÍKA V POTRAVINÁŘSTVÍ

400 Kč
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ - ZÁKLADNÍ / ROZŠÍŘENÍ / MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA
800 Kč
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ - PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

500 Kč
POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU PRO SPORT

500 Kč
RŮZNÉ PRACOVNÍ PROHLÍDKY, SVÁŘEČSKÉ PRŮKAZY, PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH, PROHLÍDKY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ATD.

800 Kč

ZBROJNÍ PRŮKAZ - ZDR. ZPŮSOBILOST K DRŽENÍ ZBRANĚ

800 Kč
RŮZNÁ POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU DLE ROZSAHU PRÁCE

400-800 Kč
VYPLNĚNÍ ZPRÁVY PRO KOMERČNÍ POJIŠŤOVNU   500 Kč
VYPLNĚNÍ PRAC. ÚRAZU /BODOVÉ HODNOCENÍ ODŠKODŇOVÁNÍ ÚRAZU/   600 Kč
APLIKACE OČKOVACÍ LÁTKY NEHRAZENÉ Z VEŘEJNÉHO ZDR. POJIŠTĚNÍ   200 Kč
ÚHRADA ZA POŠTOVNÉ + ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY   200 Kč
KOPIE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE NA ŽÁDOST PACIENTA   10 Kč/ 1 strana
APLIKACE OČKOVACÍCH LÁTEK
DLE AKTUÁLNÍ CENY
SAMOPLÁTCI   DLE CENÍKU


                                                              

ZDARMA:

POTVRZENÍ O SCHOPNOSTI ÚČASTI VEDOUCÍHO NA LETNÍM TÁBOŘE
POTVRZENÍ O SCHOPNOSTI STUDIA NA SŠ NEBO VŠ